You are here

yangon

Displaying 1 - 20 of 331

အၿမန္ဆုံးအင္တာဗ ်ဴးမည္။ လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္ရွိ ( Export & Import Company) အတြက္... (၁) Senior Accountant...

yangon
အၿမန္ဆုံးအင္တာဗ ်ဴးမည္။ လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္ရွိ ( Export & Import Company) အတြက္... (၁) Senior Accountant - မ (၁) ဦး - စာရင္းကုိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဘြဲတခုခုရရွိထားသူ - (သို့မပာုတ္) LCCI Level 3 Dipaloma ၇၇ွိထားသူ - အသက္ ( ၂၇ -၃၅) ၀န္းက ်င္ - MYOB Software အသုံးၿပဳႏူိင္ရမည္။ - လုပ္ငန္းအေတြအၾကံဳ ( ၅ ႏွစ္) - လစာ ( ၅၀၀၀၀၀) ၀န္းက ်င္ - အလုပ္ခ ်ိန္ ( ၉ နာရီ - ၅ နာရီ ခြဲ) - ပိတ္ရက္ ( တနဂၤေႏြ ၊ အမ ်ားၿပည္သူရုံးပိတ္ရက္) - ဖယ္ရီရွိမည္။ ********************************************************************* ေအာင္ၿမင္ၿပည့္စုံ ( Employment Service ) မွတဆင့္ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏူိင္ပါသည္။ ********************************************************************** အထက္ပါရာထူး ေနရာအတြက္ အၿမန္လုိအပ္ေနပါေသာေၾကာင့္ မိမိအရည္အခ ်င္း ႏွင့္ ကုိက္ညီပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားး အၿမန္ဆုံးဆက္သြယ္စုံစမ္းေလွ်ာက္ထားႏူိင္ပါသည္။ *********************************************************************** အမွတ္ (၉) ၊ (၄)လႊာ ၊ အေနာက္ၿမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းမ ၊ ဗပာန္းၿမိဳနယ္။ (တာေမြအ၀ုိင္းထိပ္အနီး) Contact - 09732 38561 ,09789 822339, 01 549705 Email -ampsjobservice@gmail.com
5 hours ago - - share - more...

JOB VACANCY We Are Excited To Introduce The New Brand...

yangon
JOB VACANCY We are excited to introduce the new brand hotel in Yangon-Myanmar. Now Opening at No.76, Upper Pansodan Street, Mingalar Taungnyut Township, Yangon Myanmar. We are looking for a dynamic, strong communication skills, guest services oriented, able to work in a team of talented professionals, a passion for people ...
12 hours ago - - share - more...

VACANCY ANNOUNCEMENTwww.rgkzna.com 1. Job Title : SUB ASSISTANT ENGINEER (SAE)...

yangon
VACANCY ANNOUNCEMENTwww.rgkzna.com 1. Job title : SUB ASSISTANT ENGINEER (SAE) 4 POSTS 2. Report to : Deputy Chief Engineer 3. Unit : Air Conditioning and Refrigeration 4. Duty Station : 2 posts for Mandalay (or) 2 posts for Naypyitaw 5. Educational Qualification : B Tech (Mechanical) or B.E (Mechanical) 6. Working Experience : At least (2) years experience in Air-con Design Engineering. 7. Other ...
12 hours ago - - share - more...

ထပ္ဆင့္မ ွ်ေဝေပးပါရေစရွင္ ေညာင္ေရႊ ႏွင့္ ငပလီရွိစားေသာက္ဆုိင္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္လိုပါသည္။ ------------------------------------------ စားေသာက္ဆုိင္ ငပလီ 1. F&B Supervisor ...

yangon
ထပ္ဆင့္မ ွ်ေဝေပးပါရေစရွင္ ေညာင္ေရႊ ႏွင့္ ငပလီရွိစားေသာက္ဆုိင္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္လိုပါသည္။ ------------------------------------------ စားေသာက္ဆုိင္ ငပလီ 1. F&B supervisor Male (2) Post 2. Waiter Male(3) Post 3. Cook Male(1) Post ------------------------------------------ ေညာင္ေရႊျမိဳ႔ ေတာင္ေျခရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုအတြက္ 4. F& B Manager Male(1) Post -------------------------------------------------------- မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးအားလုံးအတြက္ ဟိုတယ္တစ္ခု ခု သို႔မဟုတ္ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုခု တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးအလိုက္လုပ္ကိုင္ဘူးသူ/လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသာ ေလွ ်ာက္ထားနိင္ပါသည္။ ------------------------------------- Contact- 09-975545492 Email; ulayzawmin4@gmail.com သို႔ Cv ေပးပို႔ေလ ်ွာက္ထား နိင္ပါသည္။
15 hours ago - - share - more...

Vancancy Urgent Palm Spring Resort Hotel Housekeeping Male/Female (2) Posts CV မ်ားကို No.7/F,...

yangon
Vancancy Urgent Palm Spring Resort Hotel Housekeeping Male/Female (2) Posts CV မ်ားကို No.7/F, Mingalar St, Insein သို႔ လာေရာက္ ေလ်ွာက္ထား နိုင္ပါသည္။palmspringhr@gmail.com သို႔လည္း mail မွ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္
15 hours ago - - share - more...

Talent Hub Agency မွလက္ရွိေခၚယူလ်က္ရွိေသာ Positions မ်ားကိုတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရွင့္ 1) Administrative Assistant Male/Female -...

yangon
Talent Hub Agency မွလက္ရွိေခၚယူလ်က္ရွိေသာ Positions မ်ားကိုတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရွင့္ 1) Administrative Assistant Male/Female - 1 post - ဘြဲ႔ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ - အသက္၂၀နွစ္ မွ ၂၈နွစ္ျကား - LCCI level II ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ - အဂၤလိပ္စကား (သို႔) တရုတ္စကားေျပာဆုိႏိုင္ရမည္။ - ကြန္ပ်ဴတာ Microsoft Word, Excel ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ - Admin လုပ္ငန္းအေတြ႔အျကံဳရွိသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ -အေတြ႔အျကံဳမရွိသူမ်ားလည္းအထက္ပါအရည္အခ်င္းနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိပါကေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ - လစာ - ၃ သိန္း နွင္႔ အထက္ (ေမွ်ာ္မွန္းလစာေဖာ္ျပ၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။) - ျကည့္ျမင္႔တုိင္ျမိဳ႔နယ္။ ====================================== 2) Business Development Executive/ Assistant Manager Male - 2posts - ဘြဲ႔တခုခုရရွိထားသူ။ - Business Development ပိုင္းနွင္႔လုပ္ငန္းအေတြ႔အျကံဳရွိ သူျဖစ္ရမည္။ - Marketing Executive ရာထူးျဖင္႔လုပ္ကိုင္ဖူးသူမ်ားလည္း စိတ္၀င္စားပါကေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ - Service လုပ္ငန္းပိုင္းစိတ္၀င္စားသူမ်ားနွင္႔ပို၍သင္႔ေတာ္သည္။ - လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အျပင္ထြက္သြားလာႏိုင္ရမည္။ - English Communication Level ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ - ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ ...
17 hours ago - - share - more...

Store Sales Management Staff (Male) @ Ahlone & Thilawa Japanese Company...

yangon
Store Sales Management Staff (Male) @ Ahlone & Thilawa Japanese Company ၾကီးမွ ** Store Sales Management Staff ** (က်ား )တစ္ဦးအျမန္ခန့္ထားရန္ ရွိသည္ (Code no : M853) Requirement -UFL (English )ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးထားသူမ်ား ႏွင့္္ National -Management College မွ ဘဲြ ့ရရွိပီးသူ၊ Yangon Institute Of Economic မွ ဘြဲ႔ရထားသူ Marketing ပိုင္းအား စိတ္၀င္စားသူ မ်ားေလွ်က္ထားနိုင္ပါသည္ - Driver License ရိွရမည္ -English (Intermediate) က်ြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုတတ္ရမည္။ Salary ; 300,000~1,000,000 MMK Location : အလံု၊ သီလဝါ *** အေတြ ့အၾကံဳ မရွိေသးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိူင္ပါသည္။** စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ thetmyat@jobbank.com.mm သို႕ CV မ်ားေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားနူိင္ၿပီး 09794300406 သို႔လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
22 hours ago - - share - more...

Admin တင္ခြင့္ျပဳပါ.. ၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္ Operation Executive (M)/F (2 ) Post Job Description -...

yangon
Admin တင္ခြင့္ျပဳပါ.. ၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္ Operation Executive (M)/F (2 ) Post Job Description - Support Relationship Manager ( Account Handler ) for the smooth operation - Lead the drivers for the operation and on time issue - Overview for the Advance ( Toll fee & Fuel Charges ) - Make calculation for the driver's salary and overtime - Made ...
1 day ago - - share - more...

ရန္ကုန္ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ Dream Catcher Hostel တြင္ Receptionist 5 Post Male/Female Housekeeping 5post Male/Female FO...

yangon
ရန္ကုန္ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ Dream Catcher Hostel တြင္ Receptionist 5 post Male/Female Housekeeping 5post Male/Female FO supervisor 2 post Male/Female Housekeeping Supervisor 2posts Male/Female အမ်ားအလိုရွိသည္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား CV ကို nlwlasho@gmail.com သို႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္
1 day ago - - share - more...

Vancancy Urgent TRYP By Wyndham (Dragon Mountain Hotel ) 1.Sales &...

yangon
Vancancy Urgent TRYP By Wyndham (Dragon Mountain Hotel ) 1.Sales & Marketing Manager 2 post CV မ်ားကိုကမာၻေအးဘုရားလမ္း စာတိုက္မွတ္တိုင္ အနီးရွိ TRYP Hotel ၏ လံုျခဳံေရးဌာနတြင္ ၂၄ နာရီ လာေရာက္ ေလ်ွာက္ထား နိုင္ပါသည္။hr@trypyangonhotel.com သို႔လည္း mail ပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။
1 day ago - - share - more...

GARMENT MERCHANDISER NEEDED (MD), Myanmar Citizen Location: Yangon (7 1/2Mile) Starting Date:...

all yangon
GARMENT MERCHANDISER NEEDED (MD), myanmar citizen Location: Yangon (7 1/2Mile) Starting Date: Jan 2018 I'm looking for a garment merchandiser with min. 2 years experience in the garment sector with following skills Skills: - good written and oral communication skills (burmese+english) - basic computer skills (word, excel, powerpoint) - the ability to ...
1 day ago - - share - more...

ႏို၀င္ဘာလ ( November– Part 14 ) အတြက္ Job Position –...

yangon
ႏို၀င္ဘာလ ( November– Part 14 ) အတြက္ Job Position – ( ၄၀ ) မ်ဳိး - G A S Recruitment Agency -ေလ ွ်ာက္ထားလိုသည္႔ ရာထူးမ်ားကို CV ( သုိ႔ ) အီးေမးလ္တြင္ တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးပါရန္ ။ ၁) Sales & Marketing Manager – Male / Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။ • ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ (သို႕) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူၿဖစ္ရမည္။ • သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ(၃) ႏွစ္အထက္ရွိသူၿဖစ္ရမည္။ • ေဆး၀ါးပိုင္း လုပ္ကိုင္ဖူးသူၿဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မွဳေပၚ မူတည္ၿပီး လစာညိွနွဳိင္းေပးမည္။ ၂) Vehicle Officer - ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္း အရာရွိ – Male - (5) Posts - က်ား ( ၅ ) ဦး / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္)/ လိွဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ • ဘဲြ႔ရ ( သို႔မဟုတ္ ) ဆယ္တန္းေအာင္ရမည္။ • Maintaince အပိုင္းကိုကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ႏိုင္ရမည္။ • ကားအစီးေရ ၂၀ - ၃၀ ကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရမည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၃)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။ ၃) Operation Manager – Male/Female - (5) Posts / လစာ ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ • ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။ • ကားပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ဖူးသည့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၃)ႏွစ္ရွိရမည္။ • Management ပိုင္းႏွင့္ Experience ရွိရမည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏႈိင္းႏိုင္သည္။ ၄) Sales Coordinator – Female - (5) Posts / လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ( အထက္) / ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။ • ဘဲြ႔ရျဖစ္ရမည္။ • အေရာင္းပိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁) ႏွစ္ရွိရမည္။ • Construction Site မ်ားကိုသြားေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • စကားေျပာယဥ္ေက်းခ်ိဳသာရမည္။ • Painting Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ၅) QC ...
2 days ago - - share - more...

Immediate Hiring 3D Designer; For Event & Promotion Company , In...

yangon
Immediate hiring 3D Designer; for Event & Promotion Company , in Yangon, Experience -1/2 year in Event Industry Interested Candidate please sends their CV to – zon@brooklynintl.com , jobs@brooklynintl.com
2 days ago - - share - more...

Hello! Our School, Oxford Peaches, Is Seeking For Two Part-time English...

yangon
Hello! Our school, Oxford Peaches, is seeking for two part-time English Kindergarten teachers. If interested, please send your CV to us to stella.purdue@gmail.com, stating all your previous experiences in detailed. Work time and salaries are negotiable. If you have further questions about the job description, you call ...
2 days ago - - share - more...

Job Post Vacancy Available : 3***+ Hotel In Yangon F&B Manager: 1...

yangon
Job Post Vacancy Available : 3***+ Hotel in Yangon F&B Manager: 1 Post Sales Manager (4-5 years hotel experience): 1 Post Reservation Staff: 1 Post M&E: 2 Post Receptionist: 2 Post (M) For all positions, candidates need related background experiences in Hotel industry. Good English communications skills, both written and oral. Candidates who ...
2 days ago - - share - more...

#Sales Representative (Female) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၂၇)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမလုိပါ။ အလုပ္ခ်ိန္နံနက္(၆)နာရီမွည(၈)နာရီထိ။ တစ္ရက္ဆင္းတစ္ရက္နားျဖစ္ပါသည္။ လစာ (၁၅၀,၀၀၀)က်ပ္ + Sales % +...

yangon
#Sales Representative (Female) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၂၇)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမလုိပါ။ အလုပ္ခ်ိန္နံနက္(၆)နာရီမွည(၈)နာရီထိ။ တစ္ရက္ဆင္းတစ္ရက္နားျဖစ္ပါသည္။ လစာ (၁၅၀,၀၀၀)က်ပ္ + Sales % + Uniform + Ferry #Sales Manager (Male / Female) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၃၅)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။ English 4 Skills ရရမည္။ Liquor အေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။ Sales & Manager Experience (၂)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္နံနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ။ တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္ပါသည္။ လစာ (၈၀၀,၀၀၀ - ၁,၃၀၀,၀၀၀)က်ပ္ + Sales % + Uniform + Ferry လင္းေရာင္ျခည္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Viber: 09974000848 Email: hr.lycrs1@gmail.com
2 days ago - - share - more...

Merchandising Manager (Manager Of BTL Section Of Marketing Dept) For One Of...

all yangon
Merchandising Manager (Manager of BTL section of Marketing Dept) For One of the FMCG Companies Salary Range - 900,000ks – 1,000,000ks Working Days – Monday to Saturday Working Hours – 8am to 4:40pm Job Description - Planning & Management of BTL (Merchandising, Sampling, Consumer promotion) activity based on total communication strategy - POSM ...
2 days ago - - share - more...

I'm Posting This For A Friend Who Doesn't Use Facebook:...

all yangon
I'm posting this for a friend who doesn't use Facebook: **Experienced native English teacher seeking part-time work in Yangon. I'll be available from December 1st and able to accept 3-6 month contracts. Please feel free to contact him at +9509953033001 or zizkov3@yahoo.com. Thank you.
2 days ago - - share - more...

Amazing Technologies Software Solution ၏ Business Development Department Yangon ႏွင့္...

yangon
Amazing Technologies Software Solution ၏ Business Development Department Yangon ႏွင့္ Mandalay တြင္ ခန္႔ထားရန္ ေအာက္ပါ ၀န္ထမ္းမ်ားအလုိရွိသည္။ IT Sales Executive ( က်ား / မ (၄) ဦး) ============================ # ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္ၿပီးလူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိသူကို ဦးစား ေပးမည္။ Microsoft i-Office , E-mail , Internet ကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။ # ကုမၸဏီမွ ေရာင္းခ်ေသာ IT Products မ်ားအား စိတ္၀င္စားၿပီး ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရမည္။ # နယ္ခရီးသြားလာႏုိင္ေသာသူမ်ားဦးစားေပးမည္။ မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းအေပၚ အမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားၿပီး ရုိးသားတက္ၾကြစြာျဖင့္ေရရွည္္လက္တြဲႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ IT Sales Assistant အလုိရွိသည္ ( က်ား / မ (၄) ဦး) ==================================== # ပညာအရည္အခ်င္းအေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံတတ္ေျမာက္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ # ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရပါမည္။ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္၍ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အေရာင္း ပိုင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ Position အားလံုးအတြက္လစာ + Bonus ရွိပါသည္။ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Amazing Technologies (Yangon ) တြင္ Training ရယူျပီး မႏၱေလးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Project Area သည္ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နယ္ခရီးသြားလာႏုိင္သူမ်ား ႏွင့္ Project Area အတြင္းေနထုိင္သူမ်ားအား ဦးစားေပး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထား၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴမ်ားျဖင့္ မနက္ (၉း၀၀) မွ (၆း၀၀) ထိ ႐ံုးခ်ိန္ အတြင္းလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အီးေမးလ္ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားလုိပါက amztech.myanmar@gmail.com , info@amztechnology.com သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကပါသည္။ လိပ္စာ ( ရန္ကုန္) - အမွတ္ ၁၃၆၊ ျမိဳ႕သစ္ ခ-၁၁ လမ္း ၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိိဳ႕ ။ ( မႏၱေလး ) - တတ-၄၉/၂၄ ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း ႏွင့္ ၅၇ x ၅၈ လမ္းၾကား ၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ - 09969786736 , 09966911435
2 days ago - - share - more...

********** Urgent ********** Logistic Staff @ Thilawa (Code : M842) လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ...

yangon
********** Urgent ********** Logistic Staff @ Thilawa (Code : M842) လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ # - Air transport (Export) (သို႕) Marine transport (Export) လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ # - Logistic field တြင္ အေတြ႕ၾကံဳရွိသူမည္သူမဆိုေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ - အဂၤလိပ္စကား(Intermediate Level) ေျပာနိုင္ရပါမည္။ - အသက္ ၂၂ႏွစ္မွ ၃၂အတြင္းရွိသူ အလုပ္ခ်ိန္ - Mon ~ Fri (8:30 AM ~ 5:00 PM) Sat (Half-day) လစာ - (300,000 ~ 500,000) MMK *Benefit : Ferry from North Dagon to Thilawa* အလုပ္ေနရာ - သီလ၀ါ။ မိမိႏွင့္အဆင္ေျပၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ pyae@jobbank.com.mm သို့ CV ေပးပို့ေလ်ွာက္ထားျခင္း (သို့) 09-421131675 သို့ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
3 days ago - - share - more...
Ok